How to avoid a climate disaster

How to Avoid a Climate Disaster is een boek geschreven door Bill Gates dat een uitgebreid plan presenteert voor het aanpakken van klimaatverandering. In het boek betoogt Gates dat het bereiken van netto-nul-uitstoot van koolstofdioxide tegen 2050 essentieel is om een ​​klimaatramp te voorkomen en schetst de stappen die individuen, bedrijven en overheden kunnen nemen […]

MVO Nederland

MVO Nederland (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Nederland) is een toonaangevende netwerkorganisatie die zich richt op het bevorderen van duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid binnen het Nederlandse bedrijfsleven. Door bedrijven, kennisinstellingen en overheidsinstanties met elkaar te verbinden, streeft MVO Nederland ernaar de overgang naar een duurzame en circulaire economie te versnellen. Via initiatieven, samenwerkingen en kennisdeling ondersteunt de […]

Science Based Targets Initiative (SBTi)

Science Based Targets-initiatief (SBTi) is een samenwerking tussen CDP, United Nations Global Compact (UNGC), World Resources Institute (WRI) en World Wildlife Fund (WWF) dat bedrijven helpt ambitieuze doelen te stellen voor het verminderen van hun broeikasgasemissies in lijn met de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs. SBTi biedt bedrijven richtlijnen en tools om wetenschappelijk onderbouwde […]

Bill Gates and Rashida Jones ask Big Questions

Bill Gates en Rashida Jones Ask Big Questions is een podcastserie gepresenteerd door Bill Gates en Rashida Jones. In elke aflevering verkennen Gates en Jones enkele van de grootste vragen die de mensheid bezighouden, van klimaatverandering en kunstmatige intelligentie tot de COVID-19-pandemie en sociale rechtvaardigheid. Gedurende de serie brengen Gates en Jones hun unieke perspectieven […]

How to Save a Planet

“How to Save a Planet is een podcast die de grote vragen stelt: wat moeten we doen om de klimaatcrisis op te lossen, en hoe krijgen we die voor elkaar? Journalist Alex Blumberg en wetenschapper en beleidsnerd Dr. Ayana Elizabeth Johnson praten met mensen die het verschil maken, stellen moeilijke vragen, kraken grappen en zoeken […]

Treehugger

TreeHugger is een website die zich richt op duurzaamheid en die nieuws, informatie en hulpmiddelen biedt over een breed scala aan milieuonderwerpen. De website is opgericht in 2004 en is sindsdien een populaire bestemming geworden voor mensen die geïnteresseerd zijn in duurzaam leven, groene technologie en milieubescherming. Een van de sterke punten van TreeHugger is […]

De Correspondent

De Correspondent is een online nieuwsplatform dat zich richt op het produceren van hoogwaardige, diepgaande journalistiek over een breed scala aan onderwerpen, waaronder duurzaamheid. Het platform werd in 2013 in Nederland gelanceerd en heeft sindsdien een internationaal publiek bereikt. Wat De Correspondent onderscheidt, is de toewijding om journalistiek te produceren die verder gaat dan de […]

Impact Institute / True Price

TruePrice en Impact Institute zijn twee organisaties die zich inzetten voor het bevorderen van duurzame en maatschappelijk verantwoorde bedrijfspraktijken. TruePrice is een Nederlandse non-profit organisatie die zich richt op het creëren van meer transparantie in supply chains en het helpen van bedrijven om nauwkeurig de sociale en milieu-impact van hun producten en diensten te meten […]

VN Global Compact

UN Global Compact is een vrijwillig initiatief gelanceerd door de Verenigde Naties in 2000 om bedrijven en organisaties aan te moedigen om duurzame en sociaal verantwoorde beleidslijnen en praktijken aan te nemen. Het initiatief bestaat uit tien principes op het gebied van mensenrechten, arbeid, milieu en anti-corruptie. Door zich aan te melden voor UN Global […]