VN Global Compact

UN Global Compact is een vrijwillig initiatief gelanceerd door de Verenigde Naties in 2000 om bedrijven en organisaties aan te moedigen om duurzame en sociaal verantwoorde beleidslijnen en praktijken aan te nemen. Het initiatief bestaat uit tien principes op het gebied van mensenrechten, arbeid, milieu en anti-corruptie.

Door zich aan te melden voor UN Global Compact, verplichten bedrijven zich om hun strategieën en activiteiten af te stemmen op deze principes en jaarlijks over hun voortgang te rapporteren. Het initiatief heeft momenteel meer dan 12.000 ondertekenaars uit meer dan 160 landen, waardoor het ’s werelds grootste initiatief voor bedrijfssustainability is.

De relevantie van UN Global Compact voor bedrijven zoals Goal 17 en onze klanten is dat het een kader biedt voor het integreren van duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid in onze bedrijfsactiviteiten. Door de tien principes van Global Compact aan te nemen, kunnen we ervoor zorgen dat onze bedrijfspraktijken in overeenstemming zijn met internationale normen en beste praktijken op gebieden zoals mensenrechten, arbeid en milieu.

Bovendien, aangezien Goal 17 van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) zich richt op partnerschappen voor duurzame ontwikkeling, kan het UN Global Compact ons helpen samen te werken met andere bedrijven, organisaties en belanghebbenden om duurzame ontwikkelingsdoelen te bevorderen en positieve impact te creëren in onze gemeenschappen.

Al met al is het UN Global Compact een waardevol initiatief voor bedrijven zoals Goal 17 en onze klanten, omdat het een kader biedt voor het integreren van duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid in onze bedrijfsactiviteiten en ons in staat stelt samen te werken met andere belanghebbenden om positieve impact te creëren.