Met onze Sustainability Transformation Services begeleiden we onze klanten op hun reis om een netto-positieve organisatie te worden dat de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties ondersteunt. We hanteren een iteratieve aanpak om uw bedrijfswaardestromen één voor één te transformeren. Zo laten wij vroegtijdig resultaat zien en kunnen onze klanten snel de vruchten plukken.

Onze aanpak voor Duurzaamheidstransformatie bestaat uit een continue verbetercyclus van vier fasen, te beginnen met een extra beoordelingsfase:

  1. Beoordeling huidige staat en bewustzijn creëren
  2. Prioriteiten definiëren en doelen stellen
  3. Implementeren & ntegreren
  4. Rapporteren en communiceren
  5. Aanpassen en opnieuw beoordelen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent een geïntegreerde aanpak van Risk & Compliancy, Programme & Project Management, Implementatie ESG & GRC software oplossingen, Digitale Duurzaamheid en ESG Rapportage diensten (zie onderstaande afbeelding).

Sustainability Managemement System (SMS)

Verantwoordelijke bedrijven zijn intrinsiek gemotiveerd om op duurzame wijze waarde toe te voegen aan het milieu, de maatschappij en de werknemers in de waardeketen. Ze worden gekenmerkt door eerlijke overeenkomsten met hun leveranciers, ze voldoen aan verplichte wet- en regelgeving en hebben een goede relatie met hun aandeelhouders. Hun goede reputatie maakt het gemakkelijker om talent aan te trekken en werknemers te behouden.

Onderzoek toont aan dat CR-bedrijven kostenefficiënter en innovatiever zijn en (op de langere termijn) meer waarde toevoegen voor aandeelhouders.

Wilt u weten wat Goal 17 voor u kan doen?
Neem contact met ons op via info@goal17.eco of bel Marcel Veenhuizen, + 31 6 2245 7831