Inleiding

De ICT-sector is een drijvende kracht achter innovatie en efficiëntie in alle sectoren, maar heeft ook een aanzienlijke en groeiende ecologische voetafdruk. Datacentra,  telecommunicatienetwerken en de enorme hoeveelheid aangesloten apparaten verbruiken aanzienlijke hoeveelheden elektriciteit, waarvan een groot deel nog steeds afkomstig is van fossiele brandstoffen. De productie, het gebruik en de verwijdering van ICT-apparatuur dragen ook bij aan verschillende milieuproblemen, zoals de uitputting van grondstoffen, elektronisch afval en de uitstoot van broeikasgassen. Naarmate de digitalisering versnelt, zullen de duurzaamheidsuitdagingen in verband met ICT naar verwachting toenemen.

Uitstoot van ICT

We bevinden ons in het Antropoceen, een tijdperk waarin menselijke activiteiten een significante impact hebben op de geologie en ecosystemen van de aarde, inclusief klimaatverandering. ICT
-emissies maken deel uit van deze antropogene impact. De sector is verantwoordelijk voor ongeveer 3 tot 4% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen en stijgt met de exponentiële
groei van digitale diensten, dit onderstreept de noodzaak om onmiddellijk
uitstoot te verminderen en de milieu-impact van de ICT-sector te beperken.

ICT Transformatie

De vereiste transformatie in de ICT-sector is zowel een noodzaak als een kans. We moeten overschakelen op duurzame digitale praktijken die het energieverbruik verminderen, afval minimaliseren en de uitstoot van broeikasgassen verlagen. 
Deze transformatie houdt in:

 • Gebruik van hernieuwbare energie
  Overschakelen van datacentra en netwerkactiviteiten op hernieuwbare energiebronnen vermindert de koolstofvoetafdruk van digitale activiteiten.
 • Energie-efficiëntie verbeteren
  Energie-efficiënte technologieën en praktijken implementeren in de hele ICT-levenscyclus, van ontwerp en productie tot gebruik en verwijdering.
 • De circulaire economie bevorderen
  Het ontwerp van apparaten die langer meegaan aanmoedigen, reparatie en recycling vergemakkelijken en e-afval verminderen.
 • Duurzame digitale oplossingen ontwikkelen
  ICT inzetten om oplossingen te creëren voor milieuproblemen, zoals slimme netwerken voor energie-efficiëntie en platforms voor een beter gebruik van grondstoffen.

Bovenstaande punten zijn essentieel en vormen de basis van Duurzame IT. Wij zien digitale duurzaamheid echter als breder dan het verminderen van emissies; het omvat een sociaal aspect dat inclusie en gegevensprivacy omvat.

Digitale inclusie en gelijkheid

Zorgen voor gelijke toegang tot digitale technologieën en het internet is een hoeksteen van digitale duurzaamheid. Het gaat erom de digitale kloof aan te pakken en ervoor te zorgen dat iedereen, ongeacht sociaaleconomische status, geografie, leeftijd of vermogen, toegang heeft tot digitale middelen en de vaardigheden die nodig zijn om deze effectief te gebruiken. Dit omvat inspanningen om betaalbare internettoegang te bieden, digitale alfabetiseringsprogramma’s en de ontwikkeling van toegankelijke technologieën.

Ethisch gebruik van gegevens en privacy

De ethische omgang met gegevens, inclusief respect voor de privacy van gebruikers en gegevensbescherming, is een ander cruciaal aspect van digitale duurzaamheid. Het gaat hierbij om transparante gegevenspraktijken, het beveiligen van persoonlijke informatie tegen ongeoorloofde toegang en ervoor zorgen dat digitale technologieën geen inbreuk maken op individuele rechten of vrijheden. Ethisch datagebruik omvat ook overwegingen rond datasoevereiniteit en de rechten van individuen en gemeenschappen om hun digitale informatie te controleren.

 Digital Sustainability Framework

Om te helpen bij het nastreven van duurzaamheid maken we gebruik van het Digital Sustainability Framework (DSF), een opkomend raamwerk dat organisaties leidt door de fijne kneepjes van het integreren van duurzaamheid in hun digitale activiteiten. 

Dit bestrijkt in grote lijnen zes dimensies:

 1. Bestuur en strategie
 2. Operationele efficiëntie
 3. Innovatie en levenscyclusbeheer
 4. Gegevensbeheer en privacy
 5. Betrokkenheid en bewustzijn van werknemers
 6. Impactmeting en rapportage

De Digital Sustainability Maturity Index (DSMI) staat centraal in het raamwerk. Met de DSMI kunnen organisaties hun duurzaamheidsprestaties nauwkeurig meten, verbeterpunten aan het licht brengen en hun praktijken systematisch verbeteren om aan de wereldwijde duurzaamheidsnormen te voldoen en deze te overtreffen.

Of u nu net begint met uw duurzaamheidsreis of ernaar streeft de industrie te leiden, de DSMI biedt de inzichten en het stappenplan die nodig zijn om
impactvolle, meetbare vooruitgang te boeken.

Het Digital Sustainability Framework (DSF) en de Digital Sustainability Maturity Index (DSMI) bieden een holistische benadering om duurzaamheid diepgaand en effectief in te bedden in de structuur van digitale activiteiten. Van het verkrijgen van een duidelijk inzicht in waar u staat tot het uitstippelen van een routekaart voor duurzame digitale transformatie en het zorgen voor organisatorische afstemming voor uitvoering, deze aanpak zorgt ervoor dat duurzaamheid niet slechts een extra initiatief is, maar een kernonderdeel van uw bedrijfsstrategie. We streven ernaar om uw organisatie in staat te stellen te voldoen aan de duurzaamheidsbenchmarks en deze te overtreffen, zodat u een toekomst tegemoet gaat waarin digitale en duurzaamheidsdoelen harmonieus op elkaar zijn afgestemd.

Wilt u weten wat Goal 17 voor u kan betekenen?
Neem contact met ons op via info@goal17.eco of bel met Colin Chalmers, +31 6 4619 0516.