ESG Rapportages

Wat zijn ESG rapportages? 

In een ESG rapport of duurzaamheidsverslag geeft een onderneming inzicht in haar strategie en beleid over duurzaamheid, hoe zij dit implementeert en hoe zij scoort op de verschillende maatstaven. Duurzaamheid, of ESG, staat voor Environment (Milieu), Social (Sociaal) en Governance (bestuur).

Waarom een duurzaamheidsverslaglegging? 

In het Parijs akkoord van 2015 hebben landen afgesproken de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder de 2° Celsius, met een duidelijk zicht op 1,5° Celsius. De Europese Unie heeft dit vertaald naar maatregelen en beleid (de Green Deal) om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Eén van deze maatregelen is dat bedrijven aan de hand van een duurzaamheidsverslag inzichtelijk moeten maken hoe duurzaam ze zijn, zodat investeerders en banken keuzes kunnen maken waar ze investeren of kredieten verstrekken. De Corporate Sustainability Report Directory (CSRD) bevat de verplichting om een dergelijk duurzaamheidsverslag op te stellen. In de komende jaren moeten steeds meer bedrijven aan deze CSRD-richtlijn (en andere richtlijnen) voldoen. Om te voorkomen dat je later met terugwerkende kracht data of rapportages moet opstellen, is het raadzaam nu alvast te starten. Want voordat je hebt vastgesteld wat en hoe je gaat rapporteren, zul je eerst moeten bedenken waaróver je gaat rapporteren.

Lees verder…